Sütő András irodalmi pályázat
farkaseva - 2021. 09. 02.
Szigetszentmiklós Város általános- és középiskolás diákjai, a romániai Komandó település általános iskolás diákjai, valamint a nagyváradi Traian Vuia Műszaki Kollégium diákjai részére „Azért vagyunk a világon, hogy a szavainknak valahol helyet teremtsünk benne.” „SÜTŐ ANDRÁS” IRODALMI PÁLYÁZAT
Suto-Andras-irodalmi-palyazat

 

Szigetszentmiklós Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a komandói „Horn Dávid" Néprajzi, Természet- és Műemlékvédelmi Egyesület, valamint a nagyváradi Traian Vuia Műszaki Kollégium közreműködésével irodalmi pályázatot hirdet az erdélyi születésű Sütő András Kossuth-díjas író, közéleti személyiség halálának 15. évfordulója alkalmából.

 

1. Pályázat célja:

A diákok ösztönzése íráskészségük fejlesztésére, az írásos önkifejezésre. A kiíró szándéka, hogy bátorítsa a pályázókat anyanyelvük irodalmi szintű használatára, kiszakítva őket az online térben alkalmazott, egyszerűsített és gyakran személytelen kommunikációs térből. A pályázat tematikája figyelmüket ráirányítja környezetük állapotára, jövőjére, valamint az ezekkel kapcsolatos gondolatviláguk feltárásának fontosságára.

 

2. Pályázati feltételek:

Az irodalmi pályázaton két kategóriában lehet indulni.

Az első kategória címe: Tártkarú világ

E kategória résztvevője lehet minden

  • 5-8. osztályos
  • szigetszentmiklósi és
  • komandói székhelyű általános iskolát/gimnáziumot látogató diák.

Olyan pályaművek beérkezését várjuk, melyek a természet nyújtotta szépségekbe engednek betekintést egy különleges utazás vagy akár egy hétköznapi esemény leírása által. A cél olyan élmény megfogalmazása, mely során a pályázó igazán közel került a természeti környezetéhez.

A műfaj szabadon választható.

A munkák legfeljebb 3 oldalas terjedelemben (kb. 1500 szó), elektronikus úton nyújthatók be.

 

 

 

 

A második kategória címe: Engedjétek hozzám jönni a szavakat

E kategória résztvevője lehet minden

  • 9-13. évfolyamos
  • szigetszentmiklósi és
  • nagyváradi középiskolát/gimnáziumot látogató diák.

E kategóriában olyan utópisztikus vagy disztópikus pályaművek nyújthatók be, melyek feltárják a Föld, az emberiség vagy a nemzeti értékek jövőjét érintő és a mai középiskolás korú fiatalokat leginkább foglalkoztató kérdéseket, aggályokat, reményeket.

A műfaj szabadon választható.

A munkák legfeljebb 6 oldalas terjedelemben (kb. 3000 szó), elektronikus úton nyújthatók be.

Egy kategóriában egy pályázó egy pályaművet nyújthat be.

 

3. Pályázat elbírálása és díjazása:

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli.

Minden kategória első három helyezettje értékes ajándékcsomagban részesül.

Minden beérkező pályaművet Szigetszentmiklós Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a hivatalos honlapján is közzéteszi. A pályamunkák érintett településeken történő közzétételéről a „Horn Dávid" Néprajzi, Természet- és Műemlékvédelmi Egyesület, valamint a nagyváradi Traian Vuia Műszaki Kollégium gondoskodik.

 

4. Pályázatok benyújtásának módja, határideje:

A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be a sterz.piroska@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.

A pályázatnak tartalmaznia kell

  • a kategória címét,
  • a pályázó nevét,
  • évfolyamát,
  • az oktatási intézmény nevét.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 22.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2021. november 5.

A nyertes pályázókat a pályázat elbírálását követően értesítjük azon az e-mail címen, melyről pályamunkáját benyújtotta.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán a 24/505-594-es telefonszámon vagy a sterz.piroska@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.

 

 

Szigetszentmiklós Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata