Állásajánlat gazdasági ügyintéző munkakörre
farkaseva - 2021. 08. 31.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.
Allasajanlat-gazdasagi-ugyintezo-munkakorre

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 30/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatási-nevelési intézményben (Kardos István Általános Iskola) az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos pénzügyi, ügyviteli és adminisztratív feladatok ellátása, valamint az oktatási-nevelési intézménnyel való kapcsolattartás. Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Költségvetési intézménynél hasonló munkakörben eltöltött tapasztalat
  • Gazdasági munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Susánné Kutasi Annamária részére a gvezeto@egomir.szszm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 20.