Álláshírdetés Óvodapedagógus munkakörre
farkaseva - 2021. 08. 11.
Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda Szivárvány Tagóvodája a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Allashirdetes-Ovodapedagogus-munkakorre

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. 09.01 - 2022. 06. 30 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai csoport vezetése intézményünk pedagógiai programja alapján. Minden olyan óvodapedagógusi feladat melyet a hatályos törvények és jogszabályok valamint a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Gyermekszeretet, jó szervezőkészség, szakmai elhivatottság, csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sallai Gáborné nyújt, a 70/ 5461255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Sallai Gáborné tagóvoda vezető részére a tagovoda@szivarvany.szszm.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Sallai Gáborné, 2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.