Állásajánlat
farkaseva - 2021. 05. 17.
A Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 5 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2022.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Allasajanlat

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Minden olyan feladat, melyet a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a vonatkozó jogszabályok, a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         : magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pedagógiai elhivatottság, jó szervező képesség, igényes munkavégzés, terhelhetőség, számítógépes ismeret

Elvárt kompetenciák:

•         szakmai elkötelezettség,

•         megbízható,

•         együttműködő,

•         feladatorientált,

•         jó kommunikációjú közösségi ember,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         motivációs levél

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró részleges vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

•         nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bercsik Judit nyújt, a +36205808298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 5 fő óvodapedagógus. [MB1]

vagy

•         Elektronikus úton Bercsik Judit részére a mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Szigetszentmiklós Város honlapja - 2021. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

 


]