Szigetszentmiklós és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány beszámolóját
dani - 2011. 05. 17.
Szigetszentmiklós és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány beszámolóját.

Szigetszentmiklós és környéke tűzvédelméért alapítvány beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés

Az Alapítvány célja, a tűzoltói feladatok hatékonyabb ellátásának elősegítése, a Tűzoltóság állományában levő tűzoltók szociális, -egészségügyi ellátásának, kulturális tevékenységének, oktatásának támogatása. Az Alapítvány  bevételei és kiadásai 2010. évben összegszerűen az alábbiak szerint alakultak:

Nyitó pénzkészlet 2010. január 01. 6.286.-eFt
2010. évi támogatások: 1.100.-eFt
Kamat bevételek:
8.-eFt
SZJA támogatás: 113.-eFt
Bevételek összesen: 1.221.-eFt

Befizetések felhasználása: 3.207.-eFt
Működési kiadások (posta költség, nyomtatvány) 18.-eFt

Kiadások összesen:

3.225.-eFt

Záró pénzkészlet 2010. december 31.
4.282.-eFt

A záró egyenlegből, a fel nem használt támogatások összege 4 230.-eFt, a kötelezettségek összege 14.-eFt, a további 38.-eFt a működési költségek finanszírozására fordítható bevétel.

A cél szerinti juttatások nyitó állományának összege 2010. év elején 6 224.-eFt, a tárgyévi befizetések összege 1 213.-Ft volt. A Kuratórium döntése alapján 3 207.-eFt került felhasználásra, az alább felsorolt eszközök beszerzésére:

  • Munkavédelmi kesztyűk vásárlása                     155.-eFt értékben
  • Köztéri alkotás                                             1 600.-eFt értékben
  • Habgenarátor                                               1 452.-eFt értékben

A beszerzett eszközöket, az Alapítvány a céljainak megfelelően, térítésmentesen átadta a szigetszentmiklósi Tűzoltóság részére. Az Alapítvány minden esetben igazolást állított ki a támogatást nyújtók részére.

Központi költségvetési szervtől, az egészségbiztosítási elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől az Alapítvány nem részesült támogatásban. A szervezett tisztségviselői nem részesültek juttatásban.

Szigetszentmiklós, 2011-05-09.

Az Alapítvány elnöke