Támogatást nyert az RSD Parti Sáv Pályázat!
saca - 2011. 02. 04.
Csatornázás az üdülőterületeken mindössze 29%-os lakossági önrésszel! A Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának és vízminőségének javítására a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság egy Európai Uniós támogatásra számot tartó projektet indított 2007-ben.
Tamogatast-nyert-az-RSD-Parti-Sav-Palyazat

Csatornázás az üdülőterületeken mindössze 29%-os lakossági önrésszel!

A Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának és vízminőségének javítására a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság egy Európai Uniós támogatásra számot tartó projektet indított 2007-ben.
A projekt 4 elemből áll, melyből a 'Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból1 elnevezésű projektelem (üdülőterületek csatornázása) elsőként nyerte el az unió támogatását!
Az 5.064.166 132 Ft nettó összberuházású csatornázás megvalósításához nettó 3 747 246 332 forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A fennmaradó részt az RSD mentén fekvő 14 település mintegy 8500 érintett ingatlantulajdonosa érdekeltségi hozzájárulás formájában fizeti meg.
Az üdülőtulajdonosok most a beruházási költség kevesebb, mint 30%-át fizetik meg, míg a fennmaradó részt, több mint 70%-ot, ajándékba kapják. A hagyományos szennyvíz fejlesztések pályázati kiírása, csak belterületi fejlesztéseket támogat. Ez az első eset, hogy üdülőterületen Európai Uniós, illetve állami támogatás felhasználásával valósulhat meg csatornaépítés!
A Támogatási Szerződés aláírásának előfeltétele a Viziközmű Társulat megalakulása.
A Társulat az érintett ingatlantulajdonosok összefogásával létrejövő lakossági szervezet, mely az érdekeltségi hozzájárulások befizetéseit kezeli, és a nem fizető tulajdonosoktól a hozzájárulást szükség szerint behajtás útján a helyi önkormányzat jegyzőjének segítségével beszedi.
Közös érdekünk, hogy a Viziközmű Társulat megalakuljon, mert ez a projekt további előrehaladásának előfeltétele. (támogatás kiutalása, közbeszerzés elindítása, kivitelező kiválasztása, csatornázás meg kezdése..stb.) A megalakulásra rendelkezésre álló idő mindösszesen 60 nap, ezért kérjük, hogy együttműködésével segítse, hogy a Társulat megalakuljon és az elnyert Uniós támogatást igénybe tudjuk venni.

Az ingatlantulajdonosok teendői:

Csatlakozzon önkéntesen a Viziközmű Társulathoz!
A Társulat Alakuló üléséig ezt most még megteheti annak ellenére, hogy korábban esetleg nem küldte el szándéknyilatkozatát. Amennyiben a Társulat 2/3-s támogatottsággal megalakul, ezután viszont a tulajdonosok fennmaradó 1/3-a kényszertaggá válik, akitől közadók módjára, egy összegben behajtható lesz az érdekeltségi hozzájárulás összege.

Keresse postájában az RSD csatornázásról szóló levelet!
A Viziközmű Társulat megalakításának konkrét lépéseivel, és a csatlakozással kapcsolatban hamarosan levelet küldünk az érintetteknek. Kérjük, hogy a szükséges dokumentumokat postafordultával küldjék vissza a polgármesteri hivatalokhoz.

Jelentse be az ingatlanát érintő változásokat!
Nagyon fontos, hogy a csatornázandó ingatlanát érintő bármilyen változást: pl. tulajdonos váltás, elhalálozás, osztott közös tulajdonná válás... stb. jelentse be az illetékes polgármesteri hivatalban.

Pontosítsa elérhetőségeit!
Kérjük értesítse a polgármesteri hivatalt az elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról. A pontos címnyilvántartás elengedhetetlen a hatékony információáramláshoz mindvégig a csatornázás megvalósulása alatt. Fontos, hogy értesítési címe mindig aktuális legyen.

Kommunikáljon e-mailen!
Nagy segítségünkre szolgálna, ha a költséges, időigényes postai levelezés helyett az email-en való kapcsolattartást választaná. Egyszerűen, gyorsan felteheti kérdéseit e-mailen, valamint rendszeres hírlevél formájában tudjuk értesíteni az eseményekről, teendőkről. Küldje el mail címét az info@rsdpartisav.hu címre.

Friss hírekért látogassa rendszeresen a www.rsdpartisav.hu honlapot!
Kapcsolat: SZIGETSZENTMIKLÓS: Tóth Pál 06-24-505-536
email: info@rsdpartisav.hu

Köszönjük együttműködését!
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
Támogatást nyert az RSD Parti Sáv Pályázat!