Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság - Közrendvédelmi Osztály - KMB Alosztály
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 88.
2311 Szigetszentmiklós,  Pf:. 20.
06-24/525-460
06-24/525-460
A Szigetszentmiklós Városi Rendőrkapitányság KMB Alosztályának körzetfelosztása,
valamint a körzeti megbízottak neve, elérhetősége:

Alosztályvezető:
Bátyi László r. főhadnagy

06-24/525-460

1. számú KMB körzet „Lakótelep" felosztása:
Határai:

Gyári út a Határ úttól- az Ifjúság utcáig, az Ifjúság út a Gyári úttól a Tököli útig, a Tököli út a Csokonai utcáig, valamint a Csokonai utca a Határ útig.
A fentieken kívül a körzethez tartozik még: Akácfa körút által határolt lakótelep.
- Nagy Sándor Tamás r. törzszászlós
06-24/525-460, 06-20/444-1381
- Fogadónap: minden hónap páros héten, kedden 08:00-10:00 óra között

 

2. számú KMB körzet „Falu" felosztása:
Határai:
Szigetszentmiklós HÉV sínek keleti oldalán található teljes városrész a lakótelep terület kivételével, valamint a Petőfi út Déli oldala jellemzően a családi házas ingatlanok.
A fentieken kívül a körzethez tartozik még: A Lakihegyi „Dujmó" lakótelep területe.
- Dobos Károly r. zászlós
06-24/525-460, 06-20/444-1380
- Fogadónap: minden hónap páos héten, kedden 08:00-10:00 óra között

 

3. számú KMB körzet „Alsóbucka" felosztása:
Határai:
Szigetszentmiklós, HÉV sínek nyugati, illetve déli oldala, a Szigethalom Mű út Északi oldala,
továbbá a Soroksári Duna ág mellett található terület a Rév soron a Horgász utcáig.
- Rozgonyi Tamás r. zászlós
06-24/525-460, 06-20/444-1383
- Fogadónap: minden hónap páros héten, kedden 08:00-10:00 óra között

 

4. számú KMB körzet Lakihegy felosztása:
- Kotula Tamás r. zászlós
06-24/525-460, 06-20/444-1382
fogadónap: minden hónap páros héten, kedden 8.00-10.00 óra között


5. számú KMB körzet „Felsőtag" felosztása:
Határai:
Szigetszentmiklós Rév sor a Horgász utcától a Soroksári Duna ág mellett egészen Budapest
XXI. kerület Alsótagi útig, a Felsőtagi út, a Tihanyi utca, a CSKBT területe, a Leshegy Ipari
Park területe Lakihegyig, a Csepeli út Szigetszentmiklós Északi oldalán a lakott területig,
illetőleg Lakihegy nyugati oldaláig húzódik.
- Grolmusz Zsolt r. zászlós
06-24/525-460, 06-20/444-1379
- Fogadónap: minden hónap páros hetén, kedden 08:00-10:00 óra között