Hatályos rendelettár

A rendeletek megnyitásához Adobe Reader program szükséges. Letöltés

1. Adózás
2. Állattartás
3. Árak, díjak
4. Címer, zászló, lobogózás
5. Kitüntetések
6. Közszolgáltatások
6.1 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
6.2 Közoktatás
6.3 Közművelődés
6.4 Egészségügy
6.5 Sport
7. Településrendezés
7.1 Szabályozási tervek, helyi építési szabályzatok
7.2 Elővásárlási jog, örökségvédelem
7.3 Településkép
7.4 Közterületek, ingatlanok rendje
8. Környezevédelem
8.1 Környezetvédelmi alap
8.2 Hulladékkezelés (folyékony, szilárd)
9. Közigazgatási hatósági eljárások
10. Szervezet és működés (képviselő-testület és szervei)
11. Gazdálkodás
11.1 Költségvetési gazdálkodás
11.2 Vagyongazdálkodás
11.3 Beruházások, felújítások (önkormányzati és nem önkormányzati)
12. Egyéb

 


 

1. Adózás

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
21/2014. (XI.27.) Az egyes helyi adókról Egységes szerkezetben

20/2015. (V.28.)
32/2015. (XI.26.)
38/2015. (XII.10.)
4/2016. (II.25.)
3/2017. (II.16.)
28/2017. (XI.30.)

28/2018. (XII.13.)

24/2020. (XII.15.)

2. Állattartás

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
27/2012. (X.04.)
Az állattartási hely kialakításáról
Egységes szerkezetben
13/2015. (IV.30.)

3. Árak, díjak

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
26/2013. (VII.04.)
A vízszolgáltatások szabályairól és díjáról szóló 33/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

20/2011. (VI. 30.)

 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról Egységes szerkezetben

04/2012. (II.01.)
5/2014. (II.27.)
29/2015. (X.29.)
6/2017. (III.30.)

 

30/2011. (XI.24.)
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló (18/2005. (XI. 23.)* önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

23/2005. (XII. 21.)
A távhőszolgáltatás díjáról és a díj alkalmazás feltételeiről Egységes szerkezetben 1/2006. (I.25.)
11/2006. (VII. 7.)
18/2006. (XI.22.)
23/2006. (XII.20.)
39/2007. (XII.19.)

14/2008. (IV.30.)
18/2008. (VII. 1.)
26/2008. (X.1.)
5/2009. (I.28.)
15/2011. (IV.28.)
Intézményekben folyó munkahelyi közétkeztetésről Egységes szerkezetben

7/2012. (III.1.)
18/2018. (VII.12)
7/2021. (III.30)

8/2011. (IV.07.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
Hatályon kívül helyezte a 19/2016. (VI.29.) ör.
19/2016. (VI.29.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről Egységes szerkezetben

20/2017. (VI.28.)
32/2017. (XI.30.)

9/2019. (IV.25.)


13/2021. (VII.02.)

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról

4. Címer, zászló, lobogózás

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
10/1992. (IX.17.) A város címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról Egységes szerkezetben
17/2012. (V.24.)


25/2000. (XII.15.) Középületeknek és közterületeknek a nemzeti ünnepen történő fellobogózásról Egységes szerkezetben*

5. Kitüntetések

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
34/2015.(XI.26.) Egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI.29.) ör.
21/2017. (VI.28.) A helyi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről Egységes szerkezetben 23/2018. (XI.15.)

6. Közszolgáltatások

6.1 Szociális és gyermekvédelmi ellátás

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
7/2015. (III.26.)

Személyes gondoskodát nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben

9/2016. (III.31.)
9/2017. (III.30.)
4/2018. (II.22.)
7/2018. (III.23.)

19/2019. (XI.05.

26/2020. (XII.15.)

7/2017. (III.30.)
A lakáshoz jutók helyi támogatásáról Egységes szerkezetben

17/2011. (VI.30.)
3/2016. (II.25.)
Hatályon kívül helyezte:

 

19/2019. (XI.05.)


5/2015. (II.26.)

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben

25/2015. (VIII.27.)
3/2016. (II.25.)
7/2016. (III.31.)
8/2017. (III.30.)
30/2017. (XI.30.)
13/2018. (V.28.)

29/2018. (XII.13.)

15/2019. (VIII.16.)

19/2019. (XI.05.)

24/2019. (XII.12.)

11/2020. (IV. 20.)

14/2020. (V.28.)

16/2020. (VI. 30.)

25/2020. (XII.15.)

2/2021. (II.05.)

12/2015. (IV.30.)
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
Egységes szerkezetben

8/2016. (III.31.)
10/2017. (III.30.)
19/2017. (VI.28.)
3/2018. (II.22.)
7/2018. (III.23.)
14/2018. (V.28.)
7/2019. (IV.25.)
19/2019. (XI.05.)
8/2021. (III.30.)

 

7/2018. (III.23.)

 

Az intézményi térítési díjakról

Egységes szerkezetben + melléklet

4/2019. (III.29.)
9/2020. (IV. 01.)
Hatályon kívül helyezte a 
28/2020. (XII.15.)

28/2020. (XII.15.)

Az intézményi térítési díjakról
Egységes szerkezetben

9/2021. (III.30.)

6.2 Közoktatás

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
12/1999. (IV.22.) Nevelési - oktatási intézmények költségvetési támogatásának meghatározásával összefüggő kérdésekről
Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (VI.29.) ör.

6.3 Közművelődés

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
11/2014. (V.05.)
A helyi közművelődésről Egységes szerkezetben
20/2014. (XI.06.)
18/2017. (VI.28.)
12/2019. (VI.20.) A helyi közművelődésről Egységes szerkezetben 19/2019. (XI.05.)

6.4 Egészségügy

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
29/2012. (X.04.)
Hatályon kívül helyezte: 33/2015. (XI.26.)
Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatásáról

8/2015. (III.26.)
+ melléklet

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről Egységes szerkezetben + mellékletei

28/2015. (X.29.)
+ melléklet

16/2018. (VII.12.)

+ melléklet

22/2018. (XI.15.)

melléklet

6/2020. (II. 20.)

+ melléklet

6.5 Sport

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
9/2011 .(IV.07)

Szigetszentmiklós Város testnevelési és sport feladatairól

Egységes szerkezetben

19/2019. (XI.05.)

7. Településrendezés

7.1 Szabályozási tervek, helyi építési szabályzatok

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
1/2012. (II.01.) + mellékletei

Szigetszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
Egységes szerkezetben + mellékletei

25/2012. (X.04.)

14/2013. (III.28.) + melléklet

27/2013. (VII.16.) + melléklet

34/2013. (X.31.)
14/2014. (VIII.28.)módosított szelvények (19,8 MB)

18/2015. (V.28.) + melléklet

29/2016. (XII.09.) + melléklet

33/2017. (XII.20.)melléklet

19/2018. (VII.12.)

20/2018. (VIII.09.)mellékletei

25/2018. (XI.15.)

mellékletei

8/2019. (IV.25.)

+ mellékletei

14/2019. (VII.11.)

+ mellékletei

15/2013. (III.28.)
A partnerségi egyeztetés szabályairól Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (VI.01.)
21/2013. (IV.25.)
A kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzésről
6/2016. (III.18.) A kisvárosias lakó, településközpont vegyes és központi vegyes építési övezetekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről Egységes szerkezetben

24/2016. (VIII.26.)

30/2016. (XII.09.)

Hatályon kívül helyezte:
23/2017. (VIII.31.)

23/2017. (VIII.31.)
A kertvárosias, kisvárosias lakó, településközpont vegyes és központi vegyes építési övezetek egyes tömbjeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről Egységes szerkezetben
5/2018. (II.22.)
11/2018. (IV.26.) Változtatási tilalom elrendelése az önálló Gksz-3 építési övezetet képező ingatlanra vonatkozóan

Hatályon kívül helyezte:

20/2018. (VIII.09.)

26/2018. (XI.15.) A Sáméhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályon kívül helyezte:

8/2019. (IV.25.)

+ melléklet

2/2020. (I.30.) Változtatási tilalom elrendeléséről a Felsőtag városrészben

7.2 Elővásárlási jog, örökségvédelem

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
14/2005. (VI.28.)
Településrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezte: 15/2016. (V.26.)
1/2013. (I.31.)

Az építészeti örökség helyi védelméről Egységes szerkezetben

19/2013 (IV.25.)

Hatályon kívül helyezte:
27/2017. (XI.30.)

7.3 Településkép

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
10/2013. (III.28.)
Településképi bejelentési eljárásról Egységes szerkezetben

16/2014. (IX.05.)
Hatályon kívül helyezte:
27/2017. (XI.30.)

11/2013. (III.28.)
Településképi véleményezési eljárásról Egységes szerkezetben
8/2014 (II.27.)
Hatályon kívül helyezte:
27/2017. (XI.30.)
12/2013. (III.28.)

A Városi Tervtanácsról


13/2013 (III.28.)
A Településképi kötelezési eljárásról Hatályon kívül helyezte:
27/2017. (XI.30.)
27/2017. (XI.30.)
A Településképi védelméről és alakításáról

7.4 Közterületek, ingatlanok rendje

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
19/2003. (X.29.)

Helyi környezet védelemről, közterületek és ingatlanok rendjéről Egységes szerkezetben

Hatályon kívül helyezte a 27/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet

27/2004. (XII.15.)
29/2005. (XII.21.)
5/2006. (III.30.)
3/2010. (II.5.)
16/2010. (VI.25.)
17/2012. (V.24.)

27/2015. (X.01.)
A közterületek és ingatlanok rendjéről egységes szerkezetben

8/2018. (III.23.)

8/2020. (III.17)

17/2000. (IX.8.)
Közterületek rendjéről és használatáról Egységes szerkezetben

2018. január 1-jétől hatályon kívül helyezi a 29/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet
11/2005. (IV.20.)
2/2008. (I.30.)
19/2008. (VII.01.)
17/2012. (V.24.)
29/2017. (XI.30.)
Szigetszentmiklós város közterületeinek használati rendjéről


17/2014. (IX.25.)

Közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről és az emléktáblák elhelyezéséről Egységes szerkezetben

18/2016. (VI.29.)

19/2019. (XI.05.)

12/2018. (V.28.) A temetőről és a temetkezésről
22/2009. (VI. 26.) Parkolásról Egységes szerkezetben Hatályon kívül helyezte a: 27/2016. (IX.01.)
19/2011. (VI. 30.)
A parkolók megváltásáról Hatályon kívül helyezte a: 26/2016. (IX.01.)

8. Környezetvédelem

8.1 Környezetvédelmi alap

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
20/2003. (X.29.)
Helyi környezetvédelem és természetvédelmi alap Egységes szerkezetben

2/2007. (I.31.)

Hatályon kívül helyezte a: 2/2019. (II.21.)

8.2 Hulladékkezelés (folyékony, szilárd)

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
10/2005. (IV.20.)
A település folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Egységes szerkezetben

26/2005. (XII.21.)
22/2006. (XII.20.)

9/2008. (III.28.)
35/2008. (XII.17.)
11/2010. (III.26.)
17/2012. (V.24.)

28/2011. (XI.24.)
A helyi hulladékgazdálkodási tervről Hatályon kívül helyezte:
13/2017. (III.30.)
24/2013 (VI.27.)

A település tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól

Hatályon kívül helyezte:

7/2020. (III.17.)

4/2014. (II.27.)
23/2014. (XII.11.)
6/2015. (II.26.)
21/2015. (V).25.)
17/2016. (VI.29.)
25/2017. (X.26.)

7/2020. (III.17.)

A település tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól

Egységes szerkezetben

19/2020. (XI.27.)

 

12/2014 (V.05.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Egységes szerkezetben

17/2015. (IV.30.)
13/2016. (IV.28.)
16/2017. (IV.27.)
10/2018. (IV.26.)

10/2019. (IV.25.)

9. Közigazgatási hatósági eljárások

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
34/2012. (XII.13.)
Az egyes, közigazgatási bírsággal fenyegetett magatartásokról szóló 20/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

10. Szervezet és működés (képviselő-testület és szervei)

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
37/2013. (XI.28.)
Mezei őrszolgálatról

6/2012.(II.1.)
A köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról Egységes szerkezetben

17/2013. (III.28.)
23/2013. (V.30.)
1/2021. (I.22.)

8/2007. (III.21.)
A közterület-felügyeletről

8/2010.(II.26.)
30/2013. (IX.26.)

26/2007.(X.17.) Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről Egységes szerkezetben
29/2011.(XI.24)
19/2014.(XI.06.)
Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben

22/2014. (XI.27.)
25/2014. (XII.11.)
14/2015. (IV.30.)
26/2015. (VIII.27.)
35/2015. (XI.26.)
5/2016. (II.25.)
23/2016. (VI.29.)
32/2016. (XII.09.)
11/2017. (III.30.)
31/2017. (XI.30.)
15/2018. (V.28.)
24/2018. (XI.15.)
3/2019. (II.21.)
18/2019. (X.29.)
20/2019. (XI.05.) Nem léptette hatályba a 23/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet.
25/2019. (XII.12.)
27/2019. (XII.17.)
5/2020. (II. 20.)
21/2020 (XII.08)
23/2020. (XII.15.)
6/2021. (III.27.)

20/2014.(XI.06.)
A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről
Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.5.)

15/2015. (IV.30.)
21/2016. (VI.29.)

19/2019. (XI.05.) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről Egységes szerkezetben

22/2019. (XI.28.)
26/2019.(XII.12.)

25/2014. (XII.11.)
Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről Egységes szerkezetben

2/2015. (I.29.)
16/2015. (IV.30.)
30/2015. (X.29.)
5/2019. (III.29.)
3/2021. (II.12.)

11. Gazdálkodás

11.1 Költségvetési gazdálkodás

Száma Tárgya Módosító rendelkezések száma
23/2003. (X.28.)
Koncepció a költségvetési és zárszámadás mellékleteinek tartalmi követelményeiről Egységes szerkezetben Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (III.31.)

1/2008. (I.30.)
24/2008. (VIII.27.)

7/2012. (III.1.)
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + mellékletei
24/2012. (IX.06.) melléklettel
31/2012. (XI. 21.)
7/2013. (III.28.) + mellékletei
2/2013. (II.28.)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Egységes szerkezetben + mellékletei

6/2013. (III.28.)

28/2013. (VIII.29.)

31/2013. (IX.26.)

35/2013. (XI.28.) + mellékletei

2/2014. (II.27.) + mellékletei

9/2014. (V.05.) + mellékletei

18/2013 (IV.25.)
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról + mellékletei

3/2014. (II.27.)
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Egységes szerkezetben + mellékletei
6/2014. (II.27.) + mellékletei
13/2014. (VIII.28.) + mellékletei
24/2014. (XII.11.) + mellékletei
4/2015. (II.26.) + mellékletei
10/2014. (V.05.)
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról + mellékletei

3/2015. (II.26.) + mellékletei
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Egységes szerkezetben + mellékletei
9/2015. (III.26.) + mellékletei
10/2015. (IV.07.)
23/2015. (VIII.27.) + mellékletei
31/2015. (XI.26.) + mellékletei
2/2016. (II.25.) + mellékletei
11/2015. (IV.30.) +
mellékletei +

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról  könyvvizsgálói jelentés

24/2015. (VIII.27.)
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
1/2016. (I.21.) + mellékletei
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Egységes szerkezetben + mellékletei

12/2016. (IV.28.) + melléklete
14/2016. (V.26.) + melléklete
25/2016. (IX.01.) + melléklete
31/2016. (XII.09.) + melléklet
2/2017. (II.16) +
melléklet
5/2017. (III.30.) + melléklet

11/2016. (IV.28.) + mellékletei Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
1/2017. (II.16.) + mellékletei Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Egységes szerkezetben + mellékletei
15/2017. (IV.27.) + melléklet
24/2017. (VIII.31.) + melléklet
26/2017. (XI.30.) + melléklet
1/2018. (II.22.) +
melléklet
6/2018. (III.23.) + melléklet
14/2017. (IV.27.) + mellékletei Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
2/2018. (II.22.) + mellékletei

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól egységes szerkezetben + mellékletei

7/2018. (III.23.)

17/2018. (VII.12.) +

melléklet

21/2018. (IX.6.) +

melléklet

27/2018. (XII.5.) +

melléklet

1/2019. (II.21.) +

melléklet

9/2018. (IV.26.) + mellékletei Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
2/2019 (II.21.) + mellékletei Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól egységes szerkezetben mellékletei

13/2019. (VII.11.)

+ melléklet

17/2019. (IX.19.)

+ melléklet

19/2019. (XI.05.)

21/2019. (XI.28)

+ melléklet

4/2020. (II.20)

+ melléklet

6/2019. (IV.25.) +

1. melléklete +

2. melléklete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról
3/2020. (II. 20) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Egységes szerkezetben + melléklet

17/2020. (IX. 10.) + melléklet

27/2020. (XII.15.) + melléklet

5/2021. (III.05.) + melléklet

10/2021 (V.18.) + melléklet

15/2020. (VI.16.)

+ 1. melléklet.

+ 2. melléklet

- Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

4/2021. (II.26)

+ 1. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Egységes szerkezetben + melléklet

12/2021. (VI.15.) + melléklet

11/2021. (V.19.)

+1 melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete Az Önkrmányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

11.2 Vagyongazdálkodás

Száma Tárgya Módosító rendeletek
8/2013. (III.28.)
Az Önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetben

22/2013. (V.30.)
22/2015. (VI.25.)
28/2016. (X.27.)
4/2017. (II.16.)

16/2019. (VIII.16.)

19/2019. (XI.05.)

14/2021. (VII.02.)

26/2011. (X.27.)
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről Egységes szerkezetben

2/2012. (II.01.)
26/2012. (X.04.)
5/2013. (II.28.)
1/2014. (I.23.)
20/2014. (XI.06.)
1/2015. (I.29.)
19/2015. (V.28.)
16/2016. (V.26.)
12/2017. (III.30.)
22/2017. (VI.28.)

19/2019. (XI.05.)

1/2020. (I.30.)

 

12/2008. (IV.30.)
A lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Egységes szerkezetben

14/2010. (V.14.)
21/2010. (IX.03.)
20/2014. (XI.06.)

19/2019. (XI.05.)

11.3 Beruházások, felújítások (önkormányzati és nem önkormányzati)

Száma Tárgya Módosító rendeletek
27/2005. (XII.21.) Az önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról Egységes szerkezetben

29/2007. (X.17.)
17/2012. (V.24.)

19/2019. (XI.05.)

29/2018. (XII.13.)
Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

 

12. Egyéb

Száma Tárgya Módosító rendeletek
10/2020. (IV. 10.)

A húsvéti ünnepek körüli időszakra vonatkozó kijárási korlátozásról

 

12/2020. (IV. 27.) A piac látogatásának rendjéről a veszélyhelyzet ideje alatt. Egységes szerkezetben. 13/2020. (V. 14.)
18/2020. (XI.12.)

A maszkviselési szabályok rendjéről a veszélyhelyzet ideje alatt

20/2020 (XII.08) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
22/2020. (XII. 15.) A maszkviselési szabályok rendjéről a veszélyhelyzet ideje alatt