Ügyintézés - Településrendezési Osztály
Ügyintézés osztályok szerinti lebontásban Ügyintézés ABC sorrendben

Településrendezési Osztály

Feladata a településrendezés, a település szerkezetének és terület-felhasználásának szabályozásával kapcsolatos, valamint a város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében végzett előkészítő feladatok ellátása. A településrendezéshez kapcsolódó beadványok illetve a szomszédos települések településrendezési eszközeinek véleményezése, a településképi véleményezési- és bejelentési eljárásokban, valamint a településrendezési szerződések előkészítésében való közreműködés.

Feladata továbbá Szigetszentmiklós illetékességi területén a közterület elnevezések előkészítése, közterületek rendezése, házszámozás, címet igazoló hatósági bizonyítványok kiadása, telekalakítási eljárásoknál szakhatósági állásfoglalások kiadása, cím- és körzetnyilvántartás, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos egyes feladatok ellátása, különösen telekgazdálkodási ügyek, ingatlanvásárlás- és értékesítés, kisajátítási ügyek, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos ügyintézés.